Menjador

 

Us presentem el pla d’obertura 2020-20021 de l’escola:

Normes generals

Els infants de P3 a 2n menjaran a l’aula i el infants de 3r a 6è ho faran per torns al menjador.

Abans i després dels dinars els infants es rentaran les mans.

Un cop dintre del menjador, els nens i nenes de primària no portaran mascareta perquè s’assegurarà la distància de 1’5 metres entre grups estables.

El menjador estarà ventilat constantment i en el canvi de torn hi haurà 15 minuts per desinfectar l’espai per personal de neteja.

Les safates estaran a taula i els coberts precintats, quan entrin els infants s’indicarà on han de seure.

Els infants amb menús especials, tindran la seva safata i coberts precintats amb el seu nom.

L’aigua serà servida pel monitor del grup estable.

Al pati compliran amb els espais bombolla.

 

Casos concrets:

Infants de P3:

Pitets: són obligatoris a P3, diàriament han de dur un pitet amb goma a la motxilla amb una bossa de plàstic on es guardarà després de dinar.

Migdiada: Cada nen portarà dilluns els seus llençols i es retornaran a casa el divendres. Cada dia el tindran guardat dintre una bosseta damunt del seu llitet.

Roba de recanvi: estarà guardada a l’aula de psicomotricitat, on dormen.

Infants de P5:

Els dos grups estaran separats a l’aula i després de dinar es netejarà l’aula. I haurà un monitor per als infants i si fos necessari un de suport. Quan es sàpiga el ràtio definitiu, es valorarà tenir dos monitores fixes.

Més coses…


Dia de pluja: els nens del primer torn aniran a les seves aules i els nens del segon torn es quedaran al menjador.


Tiquet menjador: s’elimina, tots els pagaments es realitzaran per mig de l’app (COLECHEF) i domiciliat.


Preu del menú: 6.80€ eventual, 6.20€ fixe. En cas d’alumnes confinats, no es cobrarà cap dia del menjador als alumnes afectats.


Àpats a les aules (p3-2n): el menjar i coberts , tot tapat, es transportaran a l’aula amb carros.


Ràtios: encara no sabem el nombre d’infants apuntats al servei menjador, els monitors no podran deixar el seu grup estable. A partir d’octubre ja sabrem el nombre definitiu d’infants al menjador, tindrem segurament 10 monitors més un de suport. Però tot es veurà segons les necessitats que tinguem per poder organitzar els grups aquest any especial.

Reunió menjador: no es realitzarà aquest curs, tots els dubtes es poden solucionar via correu electrònic (monmanyampa@gmail.com) amb l’enllaç comissió menjador/coordinadora menjador.


Activitats: Podeu consultar el programa d’activitats dirigides del menjador mitjançant aquesta presentació

 

Gestions de la comissió del menjador de l’AMPA

  1. Control i modificacions de menús.

L’empresa Serunion té un departament de dietètica, que és qui s’encarrega d’elaborar els menús mensuals.

Si hi ha cap nen/a amb intoleràncies, al·lèrgies… ho tracta directament la família amb la coordinadora de menjador i la cuinera, per poder oferir un menú adequat a cada cas.

Com a Comissió del menjador ens encarreguem de revisar els menús per veure que siguin equilibrats, casolans i amb el mínim de fregits i arrebossats.

  1. Reclamació d’impagats.

En principi s’encarrega el departament comptable de Serunion, ja que són les famílies qui paguen directament mitjançant domiciliació bancària.

En cas de ser necessari la Comissió de menjador podria intervenir per facilitar o ajudar en aquesta gestió.

Si alguna família no paga el deute amb Serunion en el curs escolar els diners es descompten a l’AMPA i aquesta s’encarrega de tractar directament amb la família el pagament i fins que no pagui el deute no pot fer servir el servei de menjador.

  1. Resolució d’incidències entre pares i Serunion.

Si hi ha cap incidència, la coordinadora envia una nota a les famílies i aquestes l’han de tornar signada l’endemà.

Si la incidència ho requereix, es trucarà a la família per reunir-se amb el servei de menjador, i si cal, la Comissió de menjador participarà en aquesta.

  1. Entrevistes periòdiques amb la coordinadora del menjador per tal de conèixer el funcionament d’aquest i la relació amb els nens/es.

La Comissió de menjador té tantes reunions com sigui necessari amb la coordinadora per tractar tot tipus de temes, incidències, aclariments, suggeriments…

A més a més, com a mínim un cop al trimestre tenim una reunió amb la Cap d’Àrea de Serunion i via electrònic sovint tractem temes puntuals.

 

  1. Calendari i càlcul de beques.

Un cop aprovades les beques, direcció ens envia el llistat d’alumnes becats i, es fan els calendaris per les famílies indicant els dies que els hi corresponen, en funció de la beca assignada.

Trimestralment es calculen els diners que ha  d’ingressar l’entitat corresponent a l’escola segons la beca assignada a l’alumne/a.

 

  1. Reclamació per posterior contractació de monitors/es per part de Serunion.

Per controlar aquests temes, l’empresa ens envia periòdicament, normalment mensualment, els justificants de pagament a la Seguretat Social dels treballadors/es contractats (TC2).

  1. Programació d’una reunió un cop acabades les reunions pedagògiques d’inici de curs.

Un cop començat el curs escolar i després de les reunions pedagògiques es programa una reunió de Serunion amb les famílies per donar a conèixer aquest servei, aclarir el dubtes, fer consultes…

  1. Les ràtios.

Adjuntem graella de les ràtios actuals, la coordinadora aquest any no té cap grup al seu càrrec i, a més a més de la coordinació, farà reforç en algunes activitats o grups quan sigui necessari.

Puntualment hi ha monitores en pràctiques que també poden reforçar algun grup, sempre ha d’estar amb una monitora titulada.

Curs Monitores Nens/es Observacions
Sense grup Mª José (Coordinadora)   Coordinació i reforç a qualsevol grup.
Sense grup Sonia Segovia   Reforç a primària
P3 Fina Reina 8  
P4 Conchita Santana 15  
P5 Laia 10  
1r Roda Montero 25  
2n Úrsula 26  
3r Mª Carmen 17  
4t Rebeca Ortiz 21  
5è i 6è Isa Vidal 15  

 

  1. Organització dels patis i l’esbarjo.

A més a més de les activitats programades diàriament per a cada grup, la biblioteca es farà servir de dilluns a dijous de 14:30 a 15:00 perquè els nens/es que vulguin, puguin fer deures.

L’anglès es treballarà de dues maneres. Per una banda, un cop al mes, l’Anthony vindrà per fer una activitat en anglès amb els nens/es. Per l’altra banda, a l’espai del menjador hi haurà un apartat de decoració en anglès relacionat amb temes del menjador.

  1. Suport en horari de menjador.

Aquest curs la Tècnica d’Educació Infantil (TEI), Mireia Pomés, de 12:30 a 13:00 hores farà de suport en el menjador amb els nens/es de P3.

Beques

S’ha resolt l’ajut de beques de menjador escolar, podeu consultar-ho en el següent enllaç: BEQUES MENJADOR CONSELL COMARCAL (el número IDALU el trobareu en els informes de notes del vostre fill o filla).


Els alumnes nous de l’escola que no van poder presentar la sol·licitud, ho podeu fer del 14 al 18 de setembre portant la documentació a l’escola (adjunto sol·licitud i document on indica quins documents s’han d’adjuntar).


Podeu fer un recurs, si la vostra beca ha estat denegada, i presentar-lo al consell comarcal. Caldrà presentar: Model de recurs de reposició (document adjunt), la documentació oportuna, i fotocòpia del NIF del tutors legals o qui tingui la guarda de l’alumne/a. El recurs de reposició s’ha de presentar a la seu del Consell Comarcal demanant cita prèvia https://www.elbaixllobregat.cat/cita-previa