Menjador

 

ticket menjador.jpg

 

 

Gestions de la comissió del menjador de l’AMPA

  1. Control i modificacions de menús.

L’empresa Serunion té un departament de dietètica, que és qui s’encarrega d’elaborar els menús mensuals.

Si hi ha cap nen/a amb intoleràncies, al·lèrgies… ho tracta directament la família amb la coordinadora de menjador i la cuinera, per poder oferir un menú adequat a cada cas.

Com a Comissió del menjador ens encarreguem de revisar els menús per veure que siguin equilibrats, casolans i amb el mínim de fregits i arrebossats.

  1. Reclamació d’impagats.

En principi s’encarrega el departament comptable de Serunion, ja que són les famílies qui paguen directament mitjançant domiciliació bancària.

En cas de ser necessari la Comissió de menjador podria intervenir per facilitar o ajudar en aquesta gestió.

Si alguna família no paga el deute amb Serunion en el curs escolar els diners es descompten a l’AMPA i aquesta s’encarrega de tractar directament amb la família el pagament i fins que no pagui el deute no pot fer servir el servei de menjador.

  1. Resolució d’incidències entre pares i Serunion.

Si hi ha cap incidència, la coordinadora envia una nota a les famílies i aquestes l’han de tornar signada l’endemà.

Si la incidència ho requereix, es trucarà a la família per reunir-se amb el servei de menjador, i si cal, la Comissió de menjador participarà en aquesta.

  1. Entrevistes periòdiques amb la coordinadora del menjador per tal de conèixer el funcionament d’aquest i la relació amb els nens/es.

La Comissió de menjador té tantes reunions com sigui necessari amb la coordinadora per tractar tot tipus de temes, incidències, aclariments, suggeriments…

A més a més, com a mínim un cop al trimestre tenim una reunió amb la Cap d’Àrea de Serunion i via electrònic sovint tractem temes puntuals.

 

  1. Calendari i càlcul de beques.

Un cop aprovades les beques, direcció ens envia el llistat d’alumnes becats i, es fan els calendaris per les famílies indicant els dies que els hi corresponen, en funció de la beca assignada.

Trimestralment es calculen els diners que ha  d’ingressar l’entitat corresponent a l’escola segons la beca assignada a l’alumne/a.

 

  1. Reclamació per posterior contractació de monitors/es per part de Serunion.

Per controlar aquests temes, l’empresa ens envia periòdicament, normalment mensualment, els justificants de pagament a la Seguretat Social dels treballadors/es contractats (TC2).

  1. Programació d’una reunió un cop acabades les reunions pedagògiques d’inici de curs.

Un cop començat el curs escolar i després de les reunions pedagògiques es programa una reunió de Serunion amb les famílies per donar a conèixer aquest servei, aclarir el dubtes, fer consultes…

  1. Les ràtios.

Adjuntem graella de les ràtios actuals, la coordinadora aquest any no té cap grup al seu càrrec i, a més a més de la coordinació, farà reforç en algunes activitats o grups quan sigui necessari.

Puntualment hi ha monitores en pràctiques que també poden reforçar algun grup, sempre ha d’estar amb una monitora titulada.

Curs Monitores Nens/es Observacions
Sense grup Mª José (Coordinadora) Coordinació i reforç a qualsevol grup.
Sense grup Sonia Segovia Reforç a primària
P3 Fina Reina 8
P4 Conchita Santana 15
P5 Laia 10
1r Roda Montero 25
2n Úrsula 26
3r Mª Carmen 17
4t Rebeca Ortiz 21
5è i 6è Isa Vidal 15

 

  1. Organització dels patis i l’esbarjo.

A més a més de les activitats programades diàriament per a cada grup, la biblioteca es farà servir de dilluns a dijous de 14:30 a 15:00 perquè els nens/es que vulguin, puguin fer deures.

L’anglès es treballarà de dues maneres. Per una banda, un cop al mes, l’Anthony vindrà per fer una activitat en anglès amb els nens/es. Per l’altra banda, a l’espai del menjador hi haurà un apartat de decoració en anglès relacionat amb temes del menjador.

  1. Suport en horari de menjador.

Aquest curs la Tècnica d’Educació Infantil (TEI), Mireia Pomés, de 12:30 a 13:00 hores farà de suport en el menjador amb els nens/es de P3.